Dr Gabriela Więckowska – Adwokat Kraków

Kto ma prawo do zachowku ?

W związku z tym, że celem zachowku jest ochrona osób spadkodawcy najbliższych, ustawodawca wprowadził zamknięty katalog podmiotów, którym w ściśle określonych sytuacjach będzie przysługiwać roszczenie o zachowek. Osobami uprawnionymi do zachowku są: zstępni spadkodawcy, jego małżonek oraz rodzice. Warto wskazać, iż przynależność do którejś z wymienionych kategorii weryfikuje się na podstawie akt stanu cywilnego. Powyższe ma szczególne znaczenie w przypadku osób przysposobionych, którym także roszczenie o zachowek przysługuje.