Dr Gabriela Więckowska – Adwokat Kraków

Porady Prawne Kraków – Pytania i Odpowiedzi

Zabezpieczenie powierzenia pieczy nad małoletnim dzieckiem stron na czas rozwodu

W świetle prawa, co do zasady władza rodzicielska przysługująca obojgu rodzicom obejmuje w szczególności prawo i obowiązek rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz d ...

Zobacz więcej

Autor: Gabriela Więckowska

Kto ma prawo do zachowku ?

W związku z tym, że celem zachowku jest ochrona osób spadkodawcy najbliższych, ustawodawca wprowadził zamknięty katalog podmiotów, którym w ściśle określonych sytuacjach będzie przysługiw ...

Zobacz więcej

Autor: Gabriela Więckowska

Czym jest zachowek ?

Z uwagi na przewidzianą w polskim systemie prawa spadkowego swobodę testowania, przejawiającą się w prawie osób posiadających zdolność testowania do swobodnych rozrządzeń swym majątkiem na ...

Zobacz więcej

Autor: Gabriela Więckowska

Władza rodzicielska a prawo rodziców do kontaktów z dzieckiem

Zakres władzy rodzicielskiej nie oznacza wyłączności lub odseparowania rodziców w stosunku do dziecka. Z uwagi na powyższe, władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobr ...

Zobacz więcej

Autor: Gabriela Więckowska