Dr Gabriela Więckowska – Adwokat Kraków

Obsługa Prawna Firm Kraków – Prawo Gospodarcze

Kancelaria zapewnia kompleksową i stałą obsługę spółek i przedsiębiorców. Kancelaria oferuje pomoc prawną w sporządzaniu, analizowaniu i opiniowaniu umów występujących w obrocie gospodarczym, dochodzenia roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, ze szczególnym uwzględnieniem:

  Umów pośrednictwa w obrocie gospodarczym

  • umowy agencyjnej
  • umowy zlecenia
  • umowy factoringowej
  • umowy forfaitingu
  • umowy dealerskiej
  • umowy franchisingu

  UMÓW DOTYCZĄCYCH INWESTYCJI BUDOWLANYCH

  • umowy o roboty budowlane
  • umowy o dzieło
  • umowy deweloperskiej

  UMÓW O KORZYSTANIE Z RZECZY I PRAW

  • umowy leasingu
  • umowy najmu
  • umowy know how

  ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI UMOWNYCH

  • hipoteka
  • zastaw
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie
  • umowa poręczenia

  Prawo Gospodarcze Kraków – Masz pytanie? Napisz do nas lub zadzwoń
  Twoje imię i nazwisko (wymagane)

  Twój e-mail (wymagane)

  Temat

  Twoja wiadomość

  Podaj wynik:

  100+1=?